ETİK DEĞERLERİMİZ

ASUS’ un bugünkü başarısı ve hedeflerine ulaşmak için güç aldığı en önemli kaynak sahip olduğu etik değerleridir.

Bizim etik değerlerimiz,
Ülkemizin varlığı bizim varlığımızın nedenidir. Bunun için çalışmalarımızı yaparken önce ülkemiz ve ekonomimiz için çalışırız. İçinde yaşadığımız toplumun bir parçasıyız. Toplumdan alıyoruz ve tekrar topluma kazandırıyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımızda topluma değer katmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve toplumumuzu ailemiz olarak görmekteyiz. Ailemiz için gece gündüz çalışmayı kendimize vazife edinmekteyiz. Çalışanlarımızın sosyal güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle bütün çalışanlarımızın sosyal güvenlik çatısı altında olmasını sağlamaktayız. Her zaman” mükemmel ürün” ve “mutlu müşteri” yaratmak bizim gayemizdir. İlişki içinde bulunduğumuz herkese karşı adil ve dürüst davranmak bizim vazgeçemeyeceğimiz değerlerimizdendir.